Suplování
Poslední aktualizace:
# Třída Předmět Učebna Náh. učebna Vyučující Zastupující Poznámka
Dozory
Od Do Místo Chybějící Dozorující Poznámka
Náhradní učebny
# Třída Předmět Chybějící učebna Náhradní učebna Vyučující Poznámka

Oznámení

Chybějící
Přítomný
Chybějící
Kdo 1 2 3 4 5 6 7 8